Download E-books De zevende kamer (Van In, Book 22) PDF

By Pieter Aspe

Louis Vanderpoorten, ex-minister van Justitie en toekomstig most suitable, wordt vermoord aangetroffen in de buurt van Villa Papillon, een luxebordeel in de buurt van Brugge. Procureur Beekman belast de federale politie met het onderzoek en dat zeer tegen de zin van commissaris Van In, die samen met Guido Versavel en Hannelore een parallelonderzoek commence. Wordt dit een beruchte doofpotaffaire omdat de reputatie van vooraanstaande personen in het gedrang is? En belangrijker: volgt Pieter Van In wel het goede spoor?

Show description

Read or Download De zevende kamer (Van In, Book 22) PDF

Similar Crime books

Black Widow (Annie Carter, Book 2)

In soiled video game, Annie Bailey was once an East finish Madam. In Black Widow she’s queen of the gangs and attempting to shop her daughter’s life…

Annie Bailey had performed all of it; Madam, mistress and Gangster's moll. Now she's Annie Carter, and he or she taking up the East End.

Annie knew that it wouldn't final. every thing was once going so good; she was once residing in Majorca, had Max Carter - the top of the Carter enterprise by way of her aspect, and had given him a stunning daughter, Layla. but when there has been something existence had taught her, it was once that every thing may perhaps swap within the blink of an eye fixed. One minute she's mendacity through the pool, the subsequent she's out chilly. while she comes around Max and Layla are gone.

It's no longer lengthy ahead of she will get the calls for. they wish cash or she'll be getting her little woman again in pieces…

There's just one factor Annie can do, she heads again to the East finish of London and gathers the Carter enterprise jointly. an individual has snatched her husband and baby. Now there's a ranking to settle, and it's being settled Annie Carter style…

Last Man to Die

The prote+a7ge+a7 of Nazi Propaganda Minister Josef Goebbels, former POW Peter Hencke witnesses firsthand the Germans' means for evil, and, armed with info which can smash Hitler, he makes his manner into Hitler's bunker. $35,000 ad/promo.

The Bone Yard: A Body Farm Novel

At a friend's request, Dr. invoice Brockton is named clear of the physique Farm—his human-decomposition study facility on the collage of Tennessee—to support turn out woman's suicide was once, in reality, homicide. yet Brockton's speedy consulting journey takes a harrowing detour in the course of the Florida Panhandle while adolescent skulls are chanced on close to the ruins of a once-notorious juvenile detention facility, destroyed via fireplace greater than 4 a long time in the past.

The Steal: A Cultural History of Shoplifting

Rachel Shteir’s The scouse borrow is the 1st critical research of shoplifting, seeking to historical past to bare the roots of our glossy problem. disregarded through academia and the mainstream media and principally misunderstood, shoplifting has develop into the territory of moralists, mischievous young children, tabloid tv, and self-help experts.

Additional info for De zevende kamer (Van In, Book 22)

Show sample text content

Iemand moest de teugels strak houden. Al de relaxation was once ideologische onzin. ‘Laten we nog een cognacje drinken op de goede zaak, Jonathan. ’ ‘Dat sla ik niet af. ’ Er zat aardig wat volk aan de bar in de Villa Papillon. Twee mannen die Van In herkenden, draaiden zich om. Ze waren te laat. Van In liep met een brede glimlach naar chicken toe. ‘Goedenavond, meester Feys. En u ook, meester Lalloo. ’ Beide advocaten waren getrouwd en ze hadden kinderen. Meester Feys ging iedere zondag trouw naar de hoogmis in de Heilig-Bloedkapel. Meester Lalloo was once voorzitter van het plaatselijke Davidsfonds. ‘Hoe gaat het met jullie? ’ ‘Ik wist niet dat u hier ook kwam’, zei Feys. Van In drukte hem de hand. ‘Ik ben hier beroepshalve. ’ ‘Drinkt u iets van mij? ’ vroeg Lalloo benepen. Een maltwhisky kostte algauw achttien euro. Van In bestelde een Glenfiddich van twintig jaar oud. Versavel stelde zich tevreden met een perrier. man Danton hield de boel scherp in de gaten. Ze hadden beloofd dat Van In hem met rust zou laten. Tot nu toe was once daar niet veel van terechtgekomen. ‘Kennen jullie Marina? ’ Zijn vraag bracht het tweetal in verwarring. Ze dronken hun glas leeg en verdwenen als schimmen in de nacht. Danton kookte van woede. Feys en Lalloo waren heel goede klanten die soms meer dan drieduizend euro according to avond spendeerden. ‘Commissaris Van In. Kan ik u even spreken? ’ ‘Natuurlijk. ’ Van In pakte zijn glas en volgde Danton naar een kamer die als kantoor was once ingericht. Er stonden twee gemakkelijke stoelen van zwart leer, een bureau met een machine en een archiefkast. ‘Kunnen we geen overeenkomst maken? ’ viel Danton onmiddellijk met de deur in huis. ‘Een overeenkomst, meneer Danton? magazine ik weten wat u daarmee bedoelt? ’ Van In kon wel juichen. Hij had er nooit bij stilgestaan, maar toen hij Feys en Lalloo had zien afdruipen was once hij pas gaan beseffen welke effect zijn aanwezigheid had op de klanten van de Papillon. Ze waren bang voor hem en dat kostte Danton handenvol geld. ‘Zeg me wat u wilt weten en ik zal u proberen te helpen. Maar dan heb ik liever dat u hier niet meer komt. ’ Het used to be een schitterend voorstel. Toch hapte Van In niet meteen toe. Het mocht allemaal niet te gemakkelijk lijken. ‘Waarom plaatst u me dan niet op de lijst met ongewenste personen? ’ Danton kruiste zijn armen en sloeg zijn benen over elkaar. ‘Zolang u de leiding hebt van een moordonderzoek, kan ik u de toegang tot mijn zaak niet weigeren, commissaris. Dat weet u zelf ook wel. ’ ‘Tiens’, zei Van In. ‘Toen ik hier de eerste keer langskwam, hield u er een andere mening op na. ’ Danton glimlachte fijntjes. ‘Toen had u niet de leiding van het onderzoek. Anders had u mij op het politiecommissariaat ontboden en u had waarschijnlijk beslag laten leggen op de ledenlijsten. Nu weet ik dat u het onderzoek in de zaak-Marina content material wel leidt. ’ ‘U bent goed geïnformeerd, meneer Danton. ’ ‘Dat moet in mijn positie. ’ Het was once duidelijk dat er banden bestonden tussen de mensen die Van In hadden proberen te chanteren en Danton.

Rated 4.33 of 5 – based on 38 votes

About the Author

admin