Download E-books De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61) PDF

By A. C. Baantjer

De Cock verzucht tegen zijn collega Vledder dat hij minstens een part jaar verlost zou willen zijn van moord en doodslag. Hun overpeinzingen over de misdaad worden ruw verstoord door een jonge guy die een bizar verhaal komt vertellen. Zijn vroegere vriendin Angela is de avond tevoren door een taxichauffeur met een bos rode rozen naar het grachtenpand van haar nieuwe vriend gelokt. Daar vond zij de guy dood voor de schouw, met een koord om zijn nek en met twee ruiten op zijn voorhoofd gebrandmerkt. Nog voor De Cock en Vledder met Angela hebben gesproken, nemen ze zelf een kijkje op de plaats delict.

Show description

Read Online or Download De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61) PDF

Best Crime books

Black Widow (Annie Carter, Book 2)

In soiled video game, Annie Bailey was once an East finish Madam. In Black Widow she’s queen of the gangs and attempting to retailer her daughter’s life…

Annie Bailey had performed all of it; Madam, mistress and Gangster's moll. Now she's Annie Carter, and she or he taking up the East End.

Annie knew that it wouldn't final. every little thing was once going so good; she used to be dwelling in Majorca, had Max Carter - the pinnacle of the Carter company by means of her part, and had given him a gorgeous daughter, Layla. but when there has been something lifestyles had taught her, it was once that every little thing may possibly switch within the blink of a watch. One minute she's mendacity by way of the pool, the subsequent she's out chilly. whilst she comes around Max and Layla are gone.

It's no longer lengthy earlier than she will get the calls for. they wish funds or she'll be getting her little woman again in pieces…

There's just one factor Annie can do, she heads again to the East finish of London and gathers the Carter company jointly. an individual has snatched her husband and baby. Now there's a ranking to settle, and it's being settled Annie Carter style…

Last Man to Die

The prote+a7ge+a7 of Nazi Propaganda Minister Josef Goebbels, former POW Peter Hencke witnesses firsthand the Germans' ability for evil, and, armed with details which could smash Hitler, he makes his method into Hitler's bunker. $35,000 ad/promo.

The Bone Yard: A Body Farm Novel

At a friend's request, Dr. invoice Brockton is termed clear of the physique Farm—his human-decomposition examine facility on the collage of Tennessee—to support end up woman's suicide was once, actually, homicide. yet Brockton's speedy consulting journey takes a harrowing detour throughout the Florida Panhandle while adolescent skulls are chanced on close to the ruins of a once-notorious juvenile detention facility, destroyed via fireplace greater than 4 a long time in the past.

The Steal: A Cultural History of Shoplifting

Rachel Shteir’s The scouse borrow is the 1st critical research of shoplifting, trying to historical past to bare the roots of our glossy hindrance. pushed aside by means of academia and the mainstream media and principally misunderstood, shoplifting has develop into the territory of moralists, mischievous kids, tabloid tv, and self-help specialists.

Extra info for De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61)

Show sample text content

Naar haar idee had ze niet genoeg geld bij zich om een taxi te kunnen betalen.? ? Wat heeft ze dan gedaan?? vroeg De Cock verwonderd. Jasper maakte een hulpeloos gebaar. ? Dat begrijp ik ook niet,? sprak hij hoofdschuddend. ? Ze had gewoon met een taxi naar mij toe kunnen gaan, dan had ik de chauffeur wel betaald.? ? Hoe kwam ze dan bij u terecht?? Jasper grinnikte. ? Op het Rembrandtplein nam ze lijn nine naar het Centraal Station. Vandaar stapte ze over op lijn 12 en reed daarmee naar het Haarlemmerplein. De relaxation deed ze te voet.? ? Waar woont u?? ? Op de Houtmankade, vooraan, bijna op de hoek van de Schiemanstraat. Daar woonden wij ook samen voor onze relatie stukliep.? De Cock fronste zijn wenkbrauwen. ? Waarom is Angela zelf niet gekomen om haar verhaal te vertellen?? ? Dat durfde ze niet. Angela was once bang dat males bij de recherche haar verhaal niet zou geloven, dat males haar niet serieus zou nemen.? De Cock wees naar de jongeman. ? Angela had er geen bezwaar tegen dat u mij het verhaal kwam doen?? Jasper schudde zijn hoofd. ? Ik heb haar duidelijk gemaakt dat ze niet met zo? n groot geheim kon blijven rondlopen. Ik heb haar gezegd dat het de plicht van de burger is om in geval van moord de politie in kennis te stellen.? De Cock leunde even in zijn stoel achterover. ? Braaf en heel deugdzaam.? Jasper beluisterde de spot in De Cocks woorden. ? Zo denk ik er toch echt over,? sprak hij ernstig. ? Ik heb soms het gevoel dat de moderne mens zijn plichten niet meer wil kennen.? ? Ik zal het vreemde verhaal toch ook uit haar eigen mond moeten horen.? ? Dat begrijp ik,? antwoordde Jasper. ? Waar is zij nu?? ? Bij mij thuis.? De Cock keek hem schuins aan. ? En daar blijft ze?? Jasper glimlachte. ? De denk,? antwoordde hij aarzelend, ? dat ik mijn top ga doen om Angela te overreden het samen toch nog eens te proberen. Het is twee jaar en drie maanden redelijk goed gegaan. Misschien kunnen we onze relatie prolongeren. Eerlijk gezegd, ik heb haar de laatste weken wel gemist.? De Cock plukte aan het puntje van zijn neus. ? Oude liefde roest niet,? reageerde hij glimlachend. ? Dat heb ik gemerkt,? zei Jasper en boog het hoofd. De oude rechercheur stond op, ten teken dat hij het gesprek als be? indigd beschouwde. Ook Jasper kwam overeind. De grijze speurder drukte hem de hand. ? Waak ervoor,? sprak hij vaderlijk vermanend, ? dat Angela niet opnieuw ergens een knappe en geheimzinnige Peter tegenkomt.? Na het vertrek van Jasper van Houw eningen bleef het stil tussen de rechercheurs. Het geluid dal van buiten tot de kamer doordrong, klonk indringend. Een dronken sloeber in de Warmoesstraat lalde een droevig lied over een verloren liefde. Het was once Vledder, die het zwijgen verbrak. ? Wat doen we?? De Cock keek naar hem op. De grillige accolades rond zijn mond dansten een samba. ? Jij magazine het zeggen.? Vledder maakte een hulpeloos gebaar. ? We zullen toch iets moeten doen. Als we het verhaal van Angela Molenpad mogen geloven, dan zit ergens op een van de grachten een gewurgde guy in een lederen fauteuil met een brandmerk op zijn voorhoofd.? De Cock knikte. ? Maar we weten niets,?

Rated 4.41 of 5 – based on 24 votes

About the Author

admin