Download E-books De Cock En De Dood Van De Helende Meesters (De Cock, Book 58) PDF

By A. C. Baantjer

Uit de Kliniek van de Helende Meesters verdwijnt op een dag een plastisch chirurg. Niet zijn drie collega's van de kliniek waarschuwen de politie, maar een mooie veertigjarige vrouw. Zij used to be voor 'een kleine correctie' onder behandeling van de nu verdwenen chirurg, en in korte tijd used to be er een liefdesrelatie tussen rooster ontstaan. Omdat ze de chirurg al een paar dagen niet bereiken kon, schakelde zij rechercheur De Cock in. Wat op een eenvoudige en vermoedelijk slechts tijdelijke verdwijning lijkt, groeit uit tot een drama, waarbij het aantal verdachten met de dag groeit. En dat geldt ook voor het aantal moorden. Het is aan De Cock en Vledder om uit de wirwar van mogelijkheden op te maken wie de dader is. Vledder heeft van het start zijn twijfels: 'De Cock, dit wordt de eerste zaak in je leven die je verknoeit!'. Is dat zo?

Show description

Read Online or Download De Cock En De Dood Van De Helende Meesters (De Cock, Book 58) PDF

Best Crime books

Black Widow (Annie Carter, Book 2)

In soiled video game, Annie Bailey was once an East finish Madam. In Black Widow she’s queen of the gangs and attempting to keep her daughter’s life…

Annie Bailey had performed all of it; Madam, mistress and Gangster's moll. Now she's Annie Carter, and she or he taking up the East End.

Annie knew that it wouldn't final. every thing used to be going so good; she used to be residing in Majorca, had Max Carter - the top of the Carter company by means of her aspect, and had given him a gorgeous daughter, Layla. but when there has been something lifestyles had taught her, it used to be that every little thing may perhaps swap within the blink of an eye fixed. One minute she's mendacity by means of the pool, the following she's out chilly. whilst she comes around Max and Layla are gone.

It's now not lengthy prior to she will get the calls for. they wish cash or she'll be getting her little woman again in pieces…

There's just one factor Annie can do, she heads again to the East finish of London and gathers the Carter enterprise jointly. an individual has snatched her husband and baby. Now there's a rating to settle, and it's being settled Annie Carter style…

Last Man to Die

The prote+a7ge+a7 of Nazi Propaganda Minister Josef Goebbels, former POW Peter Hencke witnesses firsthand the Germans' skill for evil, and, armed with details which could break Hitler, he makes his method into Hitler's bunker. $35,000 ad/promo.

The Bone Yard: A Body Farm Novel

At a friend's request, Dr. invoice Brockton is termed clear of the physique Farm—his human-decomposition examine facility on the collage of Tennessee—to support turn out woman's suicide was once, actually, homicide. yet Brockton's fast consulting journey takes a harrowing detour during the Florida Panhandle while adolescent skulls are came upon close to the ruins of a once-notorious juvenile detention facility, destroyed through hearth greater than 4 many years in the past.

The Steal: A Cultural History of Shoplifting

Rachel Shteir’s The scouse borrow is the 1st severe learn of shoplifting, seeking to background to bare the roots of our sleek trouble. brushed off through academia and the mainstream media and principally misunderstood, shoplifting has develop into the territory of moralists, mischievous youngsters, tabloid tv, and self-help professionals.

Additional info for De Cock En De Dood Van De Helende Meesters (De Cock, Book 58)

Show sample text content

Dat is dom.? De Cock knikte. ? Inderdaad. Een omissie.? Hij zweeg even. Onderwijl hield hij zijn blik strak op de guy gericht. ? Kunt u ons die uitleg geven?? Michel-Jan van Nimwegen schudde zijn hoofd. ? Dat heeft met mijn studie medicijnen weinig te maken. In de plastische chirurgie moet males uiterst voorzichtig met het lancet omgaan. Marcel van Diemen, een van de chirurgen van de Helende Meesters ? misschien wel de beste van de vier ? heeft mij er eens op gewezen dat wanneer males een slagader horizontaal doorsnijdt, de wond zich weer sluit wanneer door bloedverlies de bloeddruk in het lichaam daalt. males kan dan wel in coma geraken, maar bloedt niet dood. Wanneer een slagader in de lengterichting wordt opengesneden, sluit de wond niet bij vermindering van de bloeddruk.? ? En volgt de dood.? ? Precies. Door bloedverlies. Toen er nog sprake van was once dat Julius internet als ik medicijnen zou gaan studeren, heb ik dat eens aan hem verteld.? ? Dat heeft hij onthouden.? Michel-Jan grinnikte. ? Julius onthoudt altijd de verkeerde dingen.? ? Een familiekwaal?? ? Zeker niet.? De Cock vouwde zijn handen. ? Acht u Julius tot een moord in staat?? Michel-Jan nam enige bedenktijd en schudde toen zijn hoofd. ? Te week. Vader wilde dat hij internet als ik medicijnen ging studeren. Toen hij in de kliniek van de Helende Meesters een paar maal bloed had zien vloeien, zag hij daarvan af en koos voor sociologie.? De Cock maakte een hulpeloos gebaar. ? Het is onze taak de moordenaar van uw vader te ontmaskeren. Ik besef dat het een moeilijke opgave wordt. Kunt u ons een suggestie doen?? Michel-Jan antwoordde niet direct. ? Ik heb een tijdje in de kliniek van de Helende Meesters gewerkt. Ik ben daar mijn sleutel van ons huis aan de Herengracht kwijtgeraakt. Ik heb een sterk vermoeden dat Simon de Mirambeau, ook een chirurg van de kliniek, die sleutel van mij heeft gestolen. Ik had in die tijd nog geen vaste plek. Mijn colbert hing als een voorlopige oplossing in zijn kast. Ik heb nooit goed begrepen wat hij met die sleutel wilde.? ? Hebt u hem wel eens rechtstreeks van de diefstal van die sleutel beschuldigd?? Michel-Jan schudde zijn hoofd. ? Ik beschikte niet over concrete bewijzen. En de sfeer in de kliniek used to be niet zo gunstig voor mij, om het hem rechtstreeks te vragen. Later ben ik die sleutel vergeten. De kwam niet meer in de kliniek. Wel heb ik in die tijd ervaren, dat die Mirambeau om een of andere reden een hekel aan mijn vader had.? ? Motief?? Michel-Jan schudde zijn hoofd. ? Geen idee. Toen ik van Julius had gehoord hoe vader de dood vond, kwam de gedachte aan die gestolen sleutel terug. Ik heb hem gebeld.? De Cock fronste zijn wenkbrauwen. ? Simon de Mirambeau?? Michel-Jan knikte. ? Ik vroeg hem of hij eindelijk mijn sleutel had gebruikt.? ? En toen?? Michel-Jan van Nimwegen zuchtte diep. ? Hij antwoordde uiterst sarcastisch: als je de moordenaar van je vader zoekt? kijk dan eens in de spiegel? Toen Michel-Jan van Nimwegen door de rechercheurs nagestaard de grote recherchekamer had verlaten, stond Vledder op en keek minzaam op De Cock neer. ? Treed jij toe tot de gelederen van het genootschap van de Broeders en Zusters van de Tien Geboden??

Rated 4.73 of 5 – based on 20 votes

About the Author

admin